Miljøpolitik

Vestjysk Industrilakering A/S vil være en miljøbevidst virksomhed, som nu og i fremtiden gennem strategisk planlægning vil have fokus på konstant at minimere vores ressourceforbrug og miljøbelastninger.

Vestjysk Industrilakering A/S er en ansvars- og miljøbevidst virksomhed, der tager hensyn til medarbejdere, naboer, kunder og andre interessenter, hvorfor produktionen sker under miljømæssigt forsvarlige forhold, så miljøbelastningen forebygges og løbende reduceres. I denne kontekst vil der om muligt, være fokus på dette set i et livscyklusperspektiv.

Grundlaget for miljøarbejdet er Vestjysk Industrilakering A/S miljøledelsessystem, baseret på standarden ISO 14001:2015.

Miljøledelsessystemet skal sikre at miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter og serviceydelser løbende reduceres og dermed forebygge forurening. Virksomheden vil sikre overholdelse af gældende bindende forpligtigelser.

Virksomhedens miljømæssige ydeevne forbedres ved, at alle ansatte, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, har pligt til og ansvar for at arbejde efter nedenstående punkter:

  • Reducere det relative forbrug af råmaterialer, halvfabrikata, hjælpestoffer og energi
  • Genbruge råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer
  • Genvinde, der skal forstås således, at spild i størst muligt omfang indgår i genvindingsordninger. Hvor dette ikke er muligt, sikres, at spildet bortskaffes ud fra bedst mulige alternativ
  • Substituere råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer, hvor dette er muligt, med henblik på forbedring af virksomhedens miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøet

Gennem overvejelser ved alle nyinvesteringer at tage hensyn til ressourceforbrug og miljø

Ledelsen sikrer, at alle aktiviteter udføres på en økonomisk holdbar måde og i overensstemmelse med virksomhedens miljømålsætning og -politik gennem uddannelse, information og aktiv, åben og saglig dialog med ansatte, omgivelser og myndigheder.

Virksomhedens miljøpolitik er tilgængelig for offentligheden og kan udleveres til eksterne parter.

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os her eller på

Tlf: 97 35 22 22

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 8:00 - 16:00
Fredag: 8:00 - 14:00