smallBanner.jpg

Kvalitet

Kvalitetssikring

GSB International er en europæisk forening af lakfremstillings-virksomheder og lakeringsvirksomheder. Sammen med RAL Deutches Institut für Gutesicherung und Kennzeichnung har GSB opstillet meget strenge kvalitetskrav til såvel lakfremstilling, forbehandling som selve lakeringen og hærdningen af emner til alubygningsdele. Hos Vestjysk Industrilakering A/S er vi certificeret af kvalitetsorganisationen GSB-International og modtog i 1990 godkendelsescertifikatet. Kun få danske lakeringsvirksomheder har opnået denne godkendelse. GSB’s formål er at højne og sikre kvaliteten af malede alukomponenter i byggeindustrien. Flere gange om året fører GSB International løbende uanmeldt inspektion for at sikre, at de tekniske kvalitetskrav bliver overholdt.

Generelle krav: Anlæggene skal udgøre en fysisk enhed. Endvidere skal forbehandling, lakering og hærdning finde sted inden for 1 arbejdsdag.

GSB krav til forbehandling: Forbehandlingen skal bestå af en gul- eller grøncromatering i henhold til DIN 50939. Forbehandlingsbadene kræves styret efter leverandørens anvisninger, og afdryp efter sidste gangs skyl må højst have en ledningsevne på 30 μS/cm.

- Lagtykkelse: 50-120 µGlans: ifølge malingsspecifikation
- Gittersnit: Gt=0Slagtest: > 20 inchpounds uden revner
- Dornbøjetest: < 5 mm uden revner
- Erichsen indtrykningstest: > 5 mm- Buchholz hårdhed: > 80

Færdigvareproduktionen testes desuden ved kogeprøve. Den kan afsløre evt. brist i forbehandlingen.
Læs mere om GSB på: www.gsb-international.de

Kontrol

For at sikre overholdelse af GSB kravene samt den bedste kvalitet, foretages der løbende kvalitetskontrol i eget laboratorium.

Det er i øvrigt en forudsætning for tildeling af GSB-certifikatet, at Vestjysk Industrilakering A/S råder over et relativt veludstyret laboratorium. GSB krav til laboratoriefaciliteterne: GSB stiller som minimumskrav, at der skal forefindes måle- og kontrolinstrumenter, så vi selv er i stand til dagligt at foretage kontrolfunktionen af færdigvarer og forbehandling.

Laboratoriet er bemandet med personale, som har gennemgået GSB’s eget uddannelseskursus. Der udøves således kontrol af forbehandlingskarrene, men også holdbarheds- og kvalitetstests som det sidste inden nedpakningen af de færdiglakerede profiler.

Certificeringer

Kontakt os

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os her eller på

Tlf: 97 35 22 22