Miljøpolitik

Miljøpolitik

Vilak vil være en miljøbevidst virksomhed, som nu og i fremtiden gennem strategisk planlægning vil have fokus på konstant at minimere vores ressourceforbrug og miljøbelastninger.

Vilak er en ansvars- og miljøbevidst virksomhed, der tager hensyn til medarbejdere, naboer, kunder og andre interessenter, hvorfor produktionen sker under miljømæssigt forsvarlige forhold, så miljøbelastningen forebygges og løbende reduceres. I denne kontekst vil der om muligt, være fokus på dette set i et livscyklusperspektiv.

Grundlaget for miljøarbejdet er Vilak miljøledelsessystem, baseret på standarden ISO 14001:2015.

Miljøledelsessystemet skal sikre at miljøpåvirkninger fra virksomhedens aktiviteter og serviceydelser løbende reduceres og dermed forebygge forurening. Virksomheden vil sikre overholdelse af gældende bindende forpligtigelser.

Virksomhedens miljømæssige ydeevne forbedres ved, at alle ansatte, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, har pligt til og ansvar for at arbejde efter nedenstående punkter:

  • Reducere det relative forbrug af råmaterialer, halvfabrikata, hjælpestoffer og energi
  • Genbruge råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer
  • Genvinde, der skal forstås således, at spild i størst muligt omfang indgår i genvindingsordninger. Hvor dette ikke er muligt, sikres, at spildet bortskaffes ud fra bedst mulige alternativ
  • Substituere råmaterialer, halvfabrikata og hjælpestoffer, hvor dette er muligt, med henblik på forbedring af virksomhedens miljøpåvirkninger og arbejdsmiljøet

Gennem overvejelser ved alle nyinvesteringer at tage hensyn til ressourceforbrug og miljø

Ledelsen sikrer, at alle aktiviteter udføres på en økonomisk holdbar måde og i overensstemmelse med virksomhedens miljømålsætning og -politik gennem uddannelse, information og aktiv, åben og saglig dialog med ansatte, omgivelser og myndigheder.

Virksomhedens miljøpolitik er tilgængelig for offentligheden og kan udleveres til eksterne parter.

 

Effektiv forbehandling

Der er forskellige former for forbehandling af både stål og aluminium. Forbehandlingen giver den primære beskyttelse ift korrosion og skal desuden sikre en god vedhæftning af pulveret. En forbehandling består typisk af en række trin med forskelligt kemi og afskylning med vand. Designet af ens forbehandling afhænger af flere parametre f.eks. spray- eller dyppesystem, typen af metal, kemi, korrosionsklasse og økonomi.

 

Forbehandling med fokus på mindskelse af CR

Traditionelt har man i branchen anvendt CR6 eller CR3 som aktiv del i forbehandlingen, med fine resultater. Da CR6 er kræftfremkaldende, er det ikke længere rimeligt overfor medarbejdere og omgivelserne at anvende dette. Et EU direktiv (reach) har i øvrigt forbudt anvendelsen af CR6 i forbindelse med pulverlakering fra september 2017, dette er er dog pt udsat i 4 år.

Vilak har siden 1986 produceret uden CR6. Vores oprindelige horisontal anlæg kører pt med CR3 (til aluminium), mens vores vertikal anlæg har kørt CR-frit siden 2002. Nyeste horisontal anlæg (2017) er baseret på samme CR-frie kemi som vertikal anlægget.

Miljøbelastningen fra CR-frie anlæg er meget mindre end for CR6 anlæg.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller ønsker et uforpligtende tilbud på skræddersyede løsninger til netop din opgave? Du er altid velkommen til at kontakte os

Telefon Skjern: +45 97 35 22 22
Telefon Them: +45 86 84 81 00

E-mail: info@vilak.dk

Vi ser frem til at høre fra dig!

Hvordan ønsker du at blive kontaktet?